PHẦN 1: CÁC YẾU TỐ VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ …

Bối cảnh phát triển mới đòi hỏi phải triển khai nghiên cứu xây dựng mới "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc" cho thời kỳ đến năm 2020 với tầm nhìn dài hơn (đến năm 2030) làm căn cứ cho việc xây dựng các kế hoạch phát triển phù hợp cho những năm trước mắt, đáp ứng yêu ...

Đọc thêm

Các yếu tố xã hội tác động đến việc thực hiện pháp luật

1. Các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến việc thực hiện pháp luật: 1.1. Sự phát triển kinh tế xã hội: Yếu tố kinh tế bao gồm tổng thể các điều kiện, hoàn cảnh về kinh tế – xã hội, hệ thống các chính sách kinh tế, chính sách xã hội và việc triển khai thực hiện, áp ...

Đọc thêm

Các yếu tố cơ bản cấu thành một hình thái kinh tế xã hội.

1.2. Các yếu tố cơ bản cấu thành một hình thái kinh tế xã hội. Sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống xã hội, quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội, cho lên xuất phát từ con ngời hiện thực, trớc hết phải. xuất pháttừ sản xuất để đi tới các ...

Đọc thêm

Để khai thác tốt nhất các điều kiên tự nhiên, kinh tế xã – hội và …

Để khai thác tốt nhất các điều kiên tự nhiên, kinh tế xã – hội và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất công nghiệp, nhân tố đóng vai trò quan trọng hàng đầu là. A. Thị trường. B. Tiến bộ khoa học kĩ thuật. C. Dân cư – lao động.

Đọc thêm

Về yếu tố kinh tế trong khai thác di sản văn hóa - Báo Nhân Dân

Những kết quả trong việc bảo tồn và phát huy, phát triển văn hóa, du lịch ở Thừa Thiên - Huế cho thấy nếu có quan niệm, định hướng đúng đắn kết hợp với tổ chức, quản lý, khai thác tốt, di sản văn hóa hoàn toàn có thể trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội ở một địa phương nói riêng, cả ...

Đọc thêm

Quy trình công nghệ và Cách khai thác vàng ... - Vàng Bạc 24H

Vàng sau khi được khai thác, loại bỏ tạp chất và xử lý. Sẽ được làm chảy, tạo thành dung dịch. Thành phần chế tạo vàng miếng, thỏi có thể là vàng trang sức được tập hợp lại. Thông qua tác động của nhiệt độ cao, vàng sẽ bắt đầu tồn tại dưới dạng hạt. Tiếp tục nung cho đến khi hỗn hợp hoàn toàn chuyển đổi sang thể lỏng.

Đọc thêm

XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG …

xÁc ĐỊnh cÁc yẾu tỐ kinh tẾ - xà hỘi vÀ mÔi trƯỜng Ảnh hƯỞng ĐẾn viỆc lỰa chỌn mÔ hÌnh canh tÁc trÊn ĐỊa bÀn tỈnh bẠc liÊu. ... khai thÁc cÁc kỊch bẢn cỦa chiẾn lƯỢc lỰa chỌn sỬ dỤng ĐẤt Đai phỤc vỤ sẢn xuẤt hÀng hÓa nÔng nghiỆp. isbn 9786046703655 ...

Đọc thêm

Các yếu tố kinh tế xã hội quan trọng đối với sự phát triển chính …

Để hỗ trợ việc triển khai, Bồ Đào Nha đã phát triển một khuôn khổ phân tích nội dung trang web phù hợp với các thành phố của Bồ Đào Nha và mô hình trưởng thành ba chiều để mô tả đặc điểm của sự phát triển chính quyền điện tử địa phương, sử dụng mô hình hồi quy để xác định các yếu tố kinh ...

Đọc thêm

Quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên nước - Báo Nhân Dân

Thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, sự gia tăng ngày càng lớn của các hoạt động sử dụng nước, sự tác động của biến đổi khí hậu (BÐKH) đã và đang đặt ra nhiều thách thức trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên nước (TNN)

Đọc thêm

SỐNG DẬY NGÀNH KHAI THÁC VÀNG NIGERIA - Người Việt Tại Nigeria

Ở Nigeria cũng như ở tất cả các nước Tây Phi khác, hàng chục nghìn người làm việc tại các mỏ lộ thiên để tìm kiếm vàng, thiếc hoặc đá saphia. Cassandra Mark – Thiesen, nhà nghiên cứu của đại học Bâle khẳng định: "Số lượng người tham gia khai thác và sự yếu kém ...

Đọc thêm

Tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng khai thác …

Xem lại kiến thức về khái niệm nguồn lực. Nguồn lực là tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng khai thác nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - …

Đọc thêm

Để khai thác tốt nhất các điều kiên tự nhiên, kinh tế xã – hội và …

Để khai thác tốt nhất các điều kiên tự nhiên, kinh tế xã – hội và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất công nghiệp, nhân tố đóng vai trò quan trọng hàng đầu là A. Thị trường. B. Tiến bộ khoa học kĩ thuật. C. Dân cư – lao động. D. Cở sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật. Hướng dẫn Đáp án B.

Đọc thêm

Khai thác tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh …

Khai thác tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Thứ hai, 13/12/2021 20:05 (GMT+7) (ĐCSVN)- Tại Hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của …

Đọc thêm

Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh doanh nghiệp

Những yếu tố này tác động một cách gián tiếp lên quá trình sản xuất cũng như công tác marketing và cuối cùng là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. * Yếu tố công nghệ. Đối với doanh nghiệp các yếu tố công nghệ như bản quyền công nghệ, đổi …

Đọc thêm

Tác động xã hội của hoạt động khai thác khoáng sản

Ngân hàng Thế giới (WB) đã từng tuyên bố rằng: Công nghiệp khai thác khoáng sản là phương tiện đi đến xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững. Như vậy, về lý thuyết, khai thác khoáng sản góp phần làm tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và cải thiện cơ sở hạ tầng. Những yếu tố này chính là động lực cho xóa đói, giảm nghèo.

Đọc thêm

Khai thác tài nguyên khoáng sản: Tạo sự bền vững trong nền kinh tế

Chỉ một phần tài nguyên khoáng sản là có thể tái tạo, còn đa phần đều nằm trong danh mục hữu hạn. Bởi vậy, quản lý khai thác sao cho hợp lý và "bắt" tài nguyên khoáng sản phục vụ ngược lại nền kinh tế trong môi trường có nhiều thành phần kinh tế tham gia là điều không hề dễ dàng!

Đọc thêm

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2022

Do chịu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị trên thế giới, cùng với đà phục hồi kinh tế tại nhiều quốc gia và trong nước, chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất, chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu quý I năm 2022 đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Đọc thêm

Về yếu tố kinh tế trong khai thác di sản văn hóa - Báo Nhân Dân

Những mô hình thành công khi kết hợp khai thác kinh tế với việc bảo tồn di tích, di sản (cả trên thế giới và ở Việt Nam) đều cho thấy rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt và nên khuyến khích, phát huy để tìm ra mô hình tổ chức và cách thức quản lý thích hợp trong công việc này ở mỗi di tích, di sản. THIÊN PHƯƠNG

Đọc thêm

CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA TD PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH ...

chÍnh sÁch khai thÁc thuỘc ĐỊa cỦa td phÁp vÀ nhỮng chuyỂn biẾn vỀ kinh tẾ – xà hỘi Ở viỆt nam. Thứ ba - 24/11/2020 09:18 I- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của TD Pháp (1897-1914).

Đọc thêm

Các yếu tố kinh tế - xã hội tác động tới tỷ lệ tội phạm: một cách …

1.63LURB + 5.1LLAB - 0.21LMEXP - 0.06LNET + 0.05LSUB + 0.32LFER. Tóm lại, các yếu tố kinh tế - xã hội có thể giải thích khoảng 46,64% thay đổi của tỷ lệ tội phạm. Phần còn lại 53,36% được giải thích bởi các yếu tố phi kinh tế - xã hội như pháp lý.

Đọc thêm

Tác động xã hội của hoạt động khai thác khoáng sản - Tin tức …

Công nghiệp khai thác khoáng sản có sức ảnh hưởng to lớn đến đời sống kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, việc đánh giá hiệu quả của ngành khai khoáng không chỉ dựa trên những đóng góp vào sự phát triển kinh tế, mà còn phải xét đến những tác …

Đọc thêm

Khai thác vàng khó quản, vì sao? - Báo Tài nguyên & Môi trường

Chính quyền và người dân ở vùng có khoáng sản đang khai thác phải được hưởng lợi. Thực tế hiện nay ở các xã có vàng sa khoáng người dân không những không được hưởng lợi mà còn phải gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề do hoạt động khai thác khoáng sản hợp pháp và bất hợp pháp gây ra.

Đọc thêm

Các yếu tố kinh tế đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa

Tài liệu "Các yếu tố kinh tế đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa" có mã là 134720, file định dạng docx, có 22 trang, dung lượng file 23 kb.Tài liệu thuộc chuyên mục: Luận văn đồ án > Khoa học xã hội > Kinh tế chính trị.Tài liệu thuộc loại Bạc. Nội dung Các yếu tố kinh tế đảm bảo định hướng xã hội ...

Đọc thêm

Khai thác vàng khó quản, vì sao? - Báo Tài nguyên & Môi trường

Khai thác vàng khó quản, vì sao? Khoáng sản - Phạm Thu Hà - 13:04 12/11/2019. (TN&MT) - Vàng là khoáng sản quý, có giá trị cao. Trên thực tế, vàng đã mang lại cơ hội làm giàu cho không ít người, không ít doanh nghiệp, vậy nên, mặc dù Luật Khoáng sản đã có những quy định chặt ...

Đọc thêm

Khai thác tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh …

Khai thác tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Cập nhật: Thứ ba, 14/12/2021 10:00. Tại Hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh …

Đọc thêm

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách xã hội

Tình hình quốc tế tác động đến thực hiện chính sách xã hội. 7. Trình độ công nghệ của quốc gia tác động đến thực hiện chính sách xã hội. 8. Đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thực thi chính sách. 9. Khả năng tài chính cho tổ chức thực hiện chính sách xã hội ...

Đọc thêm

Tác động xã hội của hoạt động khai thác khoáng sản - Tin tức …

Ngân hàng Thế giới (WB) đã từng tuyên bố rằng: Công nghiệp khai thác khoáng sản là phương tiện đi đến xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững. Như vậy, về lý thuyết, khai thác khoáng sản góp...

Đọc thêm

SciComm - Ảnh hưởng kinh tế, xã hội, môi trường từ việc khai thác …

Tuy nhiên, các ảnh hưởng xấu của từ việc khai mỏ cũng được các tác giả lưu ý: ô nhiễm môi trường, phá rừng, số lượng hoạt động tội phạm và nghiện ma túy gia tăng. Nghiên cứu cũng chỉ ra sự phụ thuộc của các cộng đồng đối với hoạt động khai thác mỏ và hệ quả khi các mỏ bị đóng cửa ngắn hạn, dẫn đến mất việc trên diện rộng.

Đọc thêm

Nêu Tác động Của Chính Sách Khai Thác Thuộc địa đối Với Kinh Tế,xã Hội ...

Reply. * Về kinh tế: – Tích cực: Cuộc khai thác của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân; thành thị theo hướng hiện đại ra đời; bước đầu làm xuất hiện nền kinh tế hàng hoá, tính chất tự cung tự cấp của nền kinh tế cũ bị phá vỡ ...

Đọc thêm

Kinh tế xã hội (Social Economics) là gì? Ví dụ về nghiên cứu của kinh …

Kinh tế xã hội là một nhánh của kinh tế học tập trung vào mối quan hệ giữa hành vi xã hội và kinh tế. Kinh tế xã hội nghiên cứu cách các chuẩn mực xã hội, đạo đức, tình cảm đại chúng mới xuất hiện và các triết lí xã hội khác ảnh hưởng đến hành vi của người ...

Đọc thêm